Witte lupine voor kalkrijke bodems

Onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

Edwin Nuijten, Udo Prins. 2014. Witte lupine voor kalkrijke bodems: Onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen. 2014‐024 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 40
Type: Brochure
Download (pdf, 0.53 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding.
"Het doel van dit project was een brede evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biologische teelt.In dit rapport worden de meest perspectief lijkende lijnen vergeleken over 2012 en 2013 over vier locaties.

Trefwoorden in Nederlands: Lupine, kalkrijke kleigrond, plantenveredeling
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Lupin (Lupinus spp.) can be an interesting crop for both organic and conventional farmers who are looking for leguminous crops to broaden their crop rotation scheme, not just for animal feed, but also for human consumption.
"The goal of this project was a broad evaluation of lines of white lupin for suitability for cultivation on clayey soils high in calcium content, in order to determine whether there is sufficient perspective for further breeder for both conventional and organic farming. In this report the most interesting lines were compared across four locations over two seasons, 2012 and 2013.

Keywords in English: Lupin, clayey soils, plant breeding