Wormen in extensief en intensief beheerd grasland

Anne Jansma, Feitze van der Hoek, Robert Baars, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Wormen in extensief en intensief beheerd grasland. Vfocus. mei. p. 32-35.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.27 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het belang van een goed functionerend bodemleven wordt steeds meer erkend. Wormen zijn hierbij een belangrijke indicator van de bodemkwaliteit en daarnaast een belangrijke voedselbron voor weidevogels. In het project ‘Optimalisatie Kruidenrijk Grasland’ is door Hogeschool Van Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar regenwormen in extensief beheerd kruidenrijk grasland en regulier grasland op kleigrond in Friesland.

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, wormen, weidevogels, kruidenrijk grasland