Zodenbemesting en scheurvorming

Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Zodenbemesting en scheurvorming. Vfocus. juli. p. 30-35.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sinds de jaren negentig is het verplicht om drijfmest emissiearm aan te wenden. Dat lijdt tot minder emissie en een hogere stikstofbenutting en meer grasgroei. Er zijn ook nadelen ten opzichte van bovengronds bemesten, zoals scheurvorming en uitdroging van de bodem. Ook zijn er zorgen over negatieve effecten op de beschikbaarheid van regenwormen voor weidevogels.

Trefwoorden in Nederlands: drijfmest, bemesting, emissie, stikstof, bodem, regenwormen, weidevogels