Nieuwe publicaties

Hier vindt u onze recent toegevoegde publicaties. Zoekt u een specifieke publicatie of meer informatie over een onderwerp? Gebruik dan onze zoekfunctie.

Landbouwmonitoring 2021 – Buijtenland van Rhoon (2023)

Udo Prins, Dennis T. Heupink.

Natte teelten als oplossingsrichting? (2024)

Ivan Mettrop, Jeroen Pijlman, Abco de Buck, Christian Fritz, Gert-Jan van Duinen.

Kan de regenworm een bijdrage leveren aan klimaatadaptate? (2024)

Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren.

Een overzicht van de maatschappelijke impact van het telen van eiwitrijke gewassen in Nederland, op het gebied van bodemkwaliteit, biodiversiteit, water, gezondheid en klimaat (2024)

Iris Flamand, Udo Prins, Abco de Buck, Peter Keijzer.

Op de hoogte blijven van onze nieuwe publicaties?

Meer recente publicaties

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2023. Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging.
Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels. 2023. Evaluation of a nutrition education program at the Dutch out-of-school care during summer holidays.
Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2023. Effectiveness of the ‘Know what you eat’ nutrition education program for Dutch secondary schools.
Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lumbricus terrestris abundance in grasslands on sandy soils in relation to soil texture, hydrology and earthworm community .
Roos van de Logt, Carmen Versteeg, Pieter R.A. Struyk, Nick J.M. van Eekeren. 2023. The anecic earthworm Lumbricus terrestris can persist after introduction into permanent grassland on sandy soil.
Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck. 2023. Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten.
Jacco de Stigter, Waas Thissen, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Vegan kaas: de nieuwe margarine?.
Dennis T. Heupink, Udo Prins. 2023. Flora-akkers als basis voor brood en bier.
Dennis T. Heupink. 2023. Water besparen met nieuwe irrigatietechnieken.
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreikingen voor boswachter & boer 1 t/m 10.
Jonathan R. De Long, Floor C. van Malland MSc, Abco de Buck, Merlijn van den Berg. 2023. Wheat and faba bean intercropping and cultivar impacts on morphology, disease, and yield.
Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Verkenning residuen van gewasbeschermingsmiddelen in (weide)mest.
Chris J. Koopmans, N.L. Bakker. 2022. Verkenning van de bodemvitaliteit in Fryslân.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.
Zwanet Herbert, Bart G.H. Timmermans, Jan Peter Lesschen, Herman Agricola, Chris J. Koopmans. 2022. Scenariostudie naar de impact van maatregelen op de koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems.
Zwanet Herbert, Jan-Paul van der Kolk, Chris J. Koopmans. 2023. Incentives voor het voorkomen van bodemverdichting.
Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed. 2023. Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Perspectief voor winterteelt lupine.
Willemijn J.M. Cuijpers. 2023. Verkenning teelt winterlupine - Veenkoloniën, seizoen 2021- 2022 .
Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 1: Verbeteren kwaliteit kruiden- en faunarijk grasland (N12.02).