Stage: Kwalitatief onderzoek naar het keuzeproces van basisscholen om met voedseleducatie en vergroenen van het schoolplein bezig te gaan

Om het klimaat te verbeteren en de gezondheid van kinderen te bevorderen op lange en korte termijn, is het belangrijk dat kinderen een gezond en duurzaam eetpatroon aanleren. De basisschool is een geschikte omgeving om kinderen te onderwijzen in gezond en duurzaam eetgedrag en daarnaast een gezonde, groene omgeving te bieden. Een moestuin op het schoolplein biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om kinderen gezond en duurzaam eetgedrag aan te leren, hen een gezonde groene leefomgeving te bieden en om lokale klimaatwinst te behalen. Steeds meer basisscholen geven aandacht aan gezond eten en voedseleducatie. Daarnaast zijn steeds meer basisscholen bezig met het vergroenen van hun schoolplein. Onbekend is of basisscholen het haalbaar vinden om de verschillende activiteiten (zoals vergroenen van het schoolplein en vormen van voedseleducatie zoals moestuinieren en kooklessen) gezamenlijk in te zetten en hier een overkoepelende visie op hebben.

Het Louis Bolk Instituut - een praktijkgericht onderzoeksinstituut waar onderzoek wordt gedaan naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid - onderzoekt of de combinatie van het vergroenen van het schoolplein en het aanbieden van voedseleducatie 1) haalbaar is voor basisscholen en 2) effect heeft op gedragsdeterminanten van de kinderen ten aanzien van gezond een duurzaam eetgedrag en verhoging van de biodiversiteit en klimaatwinst. In het onderzoek vergelijken we basisscholen die in dit schooljaar het schoolplein vergroenen en hier voedseleducatie aan koppelen met basisscholen die dit schooljaar ‘enkel’ hun schoolplein vergroenen en met basisscholen die dit schooljaar niet hun schooljaar vergroenen.

We zijn op zoek naar een masterstudent die een stage wil doen binnen dit onderzoek. Binnen de stage neem je interviews af met leerkrachten en schoolbestuurders om in kaart te brengen hoe de basisscholen in dit onderzoek aan de slag zijn gegaan met het vergroenen van het schoolplein en voedseleducatie. De resultaten van deze stage worden beschreven in een Nederlandstalig rapport.

We zijn op zoek naar een student die in het voorjaar van 2023 (ongeveer maart-juli) binnen een stage aan dit onderzoek mee wil werken. Affiniteit met het onderwerp en ervaring met het afnemen van interviews zijn een pre. Het beheersen van de Nederlandse taal is vanwege het afnemen van de interviews een vereiste.

Heb je interesse? Neem dan uiterlijk voor woensdag 1 februari 2023 contact op met Marieke Battjes-Fries (m.battjes@louisbolk.nl) door je CV en korte motivatie te sturen.