Gezonde leefstijl en voeding

Ongezonde leefstijlen en de toename van leefstijlgerelateerde ziekten zijn al jaren een groeiend probleem. Wij geloven dat om een gezonde en duurzame leefstijl te bevorderen, de dagelijkse praktijk centraal moet staan. Op het snijvlak van ‘evidence-based practice’ en ‘practice-based evidence’, maken we gebruik van onderzoeksmethoden die ‘real-life robustness’ nastreven. Zo vertalen we wetenschappelijke inzichten naar de praktijk, evalueren we initiatieven in de praktijk en gebruiken de resultaten voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. 
 

Gezonde duurzame voedselpatronen

De meeste Nederlanders eten te weinig verse, onbewerkte en plantaardige producten zoals bonen, groente en fruit. Het eten van meer plantaardige voeding draagt bij aan een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van chronische ziekten en een goed herstel na ziekte. Meer plantaardige voeding kan ook helpen om de negatieve impact op klimaat en natuur te verlagen. Daarom voeren we, in samenwerking met bijvoorbeeld kinderdagverblijven, scholen, zorginstellingen en gemeenten, praktijkgericht onderzoek uit om duurzame en gezonde voedingspatronen in Nederland te bevorderen. 

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijl speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en soms ook bij het behandelen van chronische welvaartziektes zoals diabetes. Tot nu toe staat leefstijl niet centraal in de behandeling van chronische aandoeningen. Wij richten ons op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van de ziektes door implementatie- en evaluatietrajecten waarbij duurzame gedragsverandering centraal staat. Ons doel is om een gezonde leefstijl in elk huishouden te krijgen en leefstijlgeneeskunde in elke huisartspraktijk zodat gezonde mensen gezond blijven en zieken gezonder worden.

Meer informatie en contact

Wil je wetenschappelijke inzichten voor duurzame en gezonde voeding bij kinderen implementeren, een leefstijlgeneeskundeprogramma laten evalueren in de praktijk of samen met praktijkgerichte onderzoekers voeding- en leefstijleffecten onderzoeken bij kwetsbare groepen? 
Neem dan contact op met Marieke Battjes-Fries