Innovatieve en weerbare teelten & systemen

Het Louis Bolk instituut onderzoekt samen met telers, overheden en Europese partners hoe de teelt van ons voedsel duurzamer kan worden. De boerenpraktijk stellen we hierin centraal, zodat onze wetenschappelijke kennis daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden.
 

Robuuste rassen

Nieuwe rassen en ongewone rasconcepten kunnen letterlijk het vertrekpunt vormen van een verdere verduurzaming van de teelt. Met partners in binnen- en buitenland ontwikkelen en gebruiken we innovatieve manieren om rassen te selecteren en zijn we behulpzaam bij de ontwikkeling van alternatieve protocollen voor officiële registratie en toelating van rassen. Alternatieve gewassen zoals veldboon en lupine geven telers de mogelijkheid hun bouwplannen te verruimen en verwerkers alternatieve grondstoffen voor mooie lokale producten. Nieuwe teeltsystemen zoals natuurinclusief en agroforestry geven een impuls aan zowel biodiversiteit, natuurlijke plaagbestrijding als lokale ketens en brengen consumenten en telers dichter bij elkaar.

Eiwittransitie

Nederland en de EU zetten in op een eiwittransitie, dat wil zeggen minder dierlijk en meer plantaardig eiwit in ons dagelijks eten. En dan niet op basis van geïmporteerde eiwitten, zoals soja uit Zuid-Amerika, maar gewoon hier in de EU, in Nederland geteelde veldboon en lupine. Dat is goed voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid. Met teelt- en rassenonderzoek brengen we kennis in waar ketens van telers en lokale verwerkers worden opgezet om plantaardige eiwitrijke voedingsmiddelen te ontwikkelen. Vanuit ons grote netwerk in deze sector zijn we in staat snel partijen gericht aan elkaar te koppelen. En vanuit onze integrale benadering zijn we in staat in complexe situaties waarin belangen van partijen niet bij voorbaat met elkaar stroken tóch een gezamenlijke weg vooruit te vinden.

Ontwikkeling van nieuwe genomische technieken

In het Europees Parlement wordt gesproken over een voorstel voor nieuwe genomische technieken in het kader van de landbouwtransitie. Lees in onze reactie dat wij verwachten dat goedkeuring van het voorstel leidt tot vermindering van transparantie in de keten. Ook zal de keuzevrijheid van de consument niet meer gewaarborgd zijn.

Meer informatie en contact

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner om teelten vanuit de basis te verduurzamen? Om wetenschappelijke inzichten om te zetten in een haalbare praktijk? Of bestaande verduurzamingsprojecten in de akkerbouw te evalueren? Bekijk dan onze projecten hieronder of neem contact op met Peter Keijzer